Bil og MC Trafikkskole as

 
Informasjon 

Vi tilbyr førerkort på Bil og Tilhenger, samt oppfriskningskurs for de som føler at de trenger det.

 

Teorikurs:
Vi har regelmessige teorikurs i de forskjellige førerkort klassene.

 

Søknad om førerkort:


Gjøres på nett: 
www.vegvesen.no.

Gå inn på Førerkort, Ta Førerkort, Søk om Førerkort, her må du ha bank ID el.

Førerkort fra andre land:

 

I Norge har vi forskjellige regler for førerkort fra land innenfor og utenfor EU/EØS. Vi skiller også mellom retten til å kjøre med det utenlandske førerkortet i Norge og retten til å bytte inn det utenlandske førerkortet i et norsk førerkort.

I førerkortsammenheng er statsborgerskap ikke avgjørende. Reglene knytter seg til hvor førerkortet er utstedt, og hvor du har og har hatt din faste bopel.

Hovedregelen for førerkort fra land innenfor EU/EØS er at de kan brukes i Norge så lenge de er gyldige og kan byttes direkte inn til norsk førerkort uten prøver. Reglene forførerkort fra land utenfor EU/EØS er strengere. Førerkort fra de fleste land utenfor EU/EØS kan brukes i Norge i inntil tre måneder. Førerkort fra kun et fåtall av disse landene kan byttes inn i et norsk førerkort. Kravet er her at man består ny prøve innenfor visse tidsfrister.

Bakgrunnen for skillet er at Norge gjennom EØS-avtalen er bundet av EUs regelverk for førerkort. Et viktig prinsipp i dette regelverket er at medlemslandene skal godkjenne hverandres førerkort. Utenfor EU/EØS har Norge ingen lignende avtaler.

 

Bestilling / avbestilling:
Timebestilling gjøres hos din lærer.
Avbestilling må skje senest kl. 12.00 virkedagen før, ellers må timen(e) betales. Timer mandag må være avbestilt senest fredag kl. 12.00.
 

NB! Avbestilling kan ikke skje via internett, tekstmelding eller telefonsvarer, men med direkte kontakt til kontoret eller den enkelte kjørelærer. Se fullstendig informasjon her ang. Skolereglement som du kan printe ut og levere på trafikkskolen